CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ

Onlajn mentorstvo: Iskustva polaznika

Home
Online mentorstvo
Onlajn mentorstvo: Iskustva polaznika
Upiši odmah kurs!

Pitanja? office@iserbia.rs


Tehnička podrška 24h dnevno!


Kako da napredujem?


Slaćemo vam besplatne savete, konkurse i kurseve i popuste. Prijavite se na našu mejling listu!

Pratite nas:

Drugi o nama:Cilj projekta “Srbija na vezi” je uspostava trajnog kanala razmene znanja i saradnje između srpskih naučnika i eksperata iz dijaspore i njihovih mlađih kolega u Srbiji, a sve s ciljem ubrzanja ekonomskog i naučnog razvoja i zaustavljanja daljeg „odliva mozgova“.

Neka od iskustva polaznika možete pogledati na sledećim linkovima, kao i u nastavku ove stranice:

Pilot projekat je sproveden u toku 2012-2013. godine. Petnaestoro mentora i tridesetoro polaznika bilo je  uključeno, s izuzetnim rezultatima – ne samo što je mladim stručnjacima bilo korisno i što su zahvalni na prilici da direktno komuniciraju i sarađuju sa svojim iskusnijim kolegama, već su ostvareni i neki rezultati šireg uticaja. Rezultat na koji smo posebno ponosni je ishod mentorstva prof. dr Draška Vidovića s Tehnološkog univerziteta Nanjang i Bojana Gligorijevića s Instituta „Goša“. Oni su koautori finansiranog projekta koji uključuje Departman za matematičke i fizičke nauke (Tehnološki univerzitet Nanjang) i Centra za inovacije Tehnološkog fakulteta u Beogradu. Implementacija treba da počne u toku naredne godine.

Ispod možete pročitati pismo Bojana Gligorijevića upućeno našem timu po završetku mentorstva, kao i iskustva nekih od polaznika Srbije na vezi 2012-2014 godine:

Poštovani,

Želeo sam da Vam javim da sam dobio sredstva za realizaciju manjeg projekta u Singapuru kod prof Vidovića i naravno, zahvaljujući prof Vidoviću. Projekat, ukoliko bude uspešan, biće publikovan zajednički, tj. kao zajednički doprinos School for Mathematical and Physical Sciences (Nanyang Technological University), što su koordinate prof dr Draška Vidovića, i Inovacionog centra Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, što su moje koordinate. Projekat ima potencijal da postane projekat većih razmera, a ja ću se pobrinuti da do toga i dođe.

Ovom prilikom bih najiskrenije želeo da Vam se zahvalim na prilici pruženoj tokom projekta on-lajn mentorstva i pretpostavljam da je ovo bio željeni rezultat Vaših aktivnosti. Ja ću Vam se još javiti kada završim mali projekat u Singapuru i vratim se u Srbiju, a nadam se da ću jednom moći i da Vam se propisano zahvalim.

Nastavite da radite to što radite i samo napred! :)

S poštovanjem,

Bojan Gligorijevic, Dipl.Ing.IWE,
Doctoral Candidate
———————————————————–
Research Assistant at
Innovation Centre
Faculty of Technology and Metallurgy,
University of Belgrade,
Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia

 ISKUSTVA POLAZNIKA

Stekla sam praktična znanja o dimenzijama i veličinama u svetu fotonike, koje profesor može da prenese iz prve ruke pošto je u tome već 15 godina, a nažalost kod nas na Univerzitetu ne postoji način da dođem do tih informacija jer sve proučavamo na teorijskom i fenomenološkom nivou. Neprocenjivo je i praktično iskustvo koje sam stekla boraveći na poziv mentora na Univerzitetu u Southampton-u i jako sam zahvalna za ovu priliku koja mi se ukazala. Sada bez problema mogu da se snađem u bilo kojoj laboratoriji sa bilo kojom postavkom (sa naravno, uvodom o uređajima koji se koriste) i odmah mogu preći na rad. Teorijsko znanje koje sam do sad gradila i imala sam na jako lep način upotpunila praktičnim, eksperimentalnim radom u oblasti koja je na samom vrhu što se tiče novih tehnologija u svetu komunikacija. Radila sam na stvarima koje su sasvim nove i osetila šta znači istraživački rad!”

polaznik: Marija Trajković     mentor: Goran Mašanović  (fotonika i optika)


“Mentorka i ja smo zajedno pripremile rad koji je prihvaćen za izlaganje na međunarodnoj konferenciji. Trenutno spremamo prijavu za još jednu konferenciju. Tokom poslednjih mesec dana sam dosta toga naučila o načinu na koji treba da razmišljam prilikom modeliranja bioloških sistema i na koje sve činioce treba obratiti posebnu pažnju. Rešavajući probleme sa kojima smo se suočavale prililikom modeliranja naučila sam više o tome kako sagledati problem sa različitih strana, kako podstaći kreativnost. Divan je osećaj kada nakon napornog rada vidite da ste postigli svoj cilj. A nakon što ste njega ostvarili, možete sebi postaviti novi!”

polaznik: Ana Stanojević     mentor: Vladana Vukojević (biofizička hemija)


“Jako sam zadovoljan i zahvalan Sonji jer mi puno pomaže. Budući da sam počeo da radim u Internacionalnoj skoli, na engleskom jeziku, potrebno mi je mnogo pomoći! Napredovao sam u različitim aspektima profesionalnog rada. Najviše znanja sam stekao u oblasti testiranja kognitivnih sposobnosti putem testova za decu na engleskom jeziku (WISC-IV) kao i konkretne kognitivno-bihejvioralne tehnike u radu sa decom.”

polaznik: Nemanja Aranđelović     mentor: Sonja Janković  (psihologija)


Zadovoljna sam brzim odgovorima mentora na moje mejlove i načinom na koji pravimo planove za rad. Dobila sam dobre komentare i sugestije na predlog projekta koji pišem.Saznala sam korisne stvari vezane za oblast kojom želim da se bavim. Mentor mi je takođe pomogao da donesem bitne odluke o daljem razvoju svoje karijere i podstakao da budem upornija u ciljevima koje sebi zadam.

polaznik: Jelena Milosavljević    mentor: Miodrag Gužvić  (Molekularna biologija i genetika)


“Mentorstvo se ogleda u vrlo preciznom navođenju na problematiku i zadržavanju suštine. Ono što je izuzetno prisutno je velika otvorenost prema svim pitanjima u vezi same tematike, a pogotovu otvorenost ka različitim modalitetima saradnje.  Napredak se ogleda u konačnoj odluci da se ceo problem vezan za sintezu keramike podigne na nivo predloga novog projekta. Tako, u periodu posle Nove Godine biću okupiran pisanjem sirovog predloga projekta, kao i traženjem partnera u Evropi i Srbiji, koji će, u saradnji sa Nanyang Univerzitetom u Singapuru, doprineti sintezi, karakterizaciji, pravljenju i testiranju prototipa alata od keramike nove generacije. Neki od partnera pokazuju interese za saradnju. Postoje EU fondovi koji mogu da povežu geografski partnere iz Srbije sa Singapurom i na taj način finansijski zaokruže ceo projekat.”

polaznik: Bojan Gligorijević   mentor: Prof Dr Draško Vidović (hemija)


 “Brojni mentorkini saveti pomogli su mi u pripremi za šestomesečni studijski boravak u Austriji. Takođe, vrlo korisna literatura koju je mentorka predložila od velike je pomoći pri savladavanju trenutnog fakultetskog gradiva. Kroz mentorkino iskustvo u pisanju projekata i apliciranju za fondove, stekla sam jedno novo korisno znanje i dodatne ideje za buduće korake u svetu nauke.”

polaznik: Aleksandra Vukojičić mentor: Nina Krako (molekularna biologija)


“Izuzetno sam zadovoljna radom sa mentorom. Svaki put nesto novo saznam i naučim. Posebno mi se dopalo što je mentor ostvario kontakt sa još jednom osobom koja mi može pomoći u radu.  Napredovala sam najviše u oblasti poslovne interakcije i komunikacije. Takođe, nadogradila sam svoje znanje vezano sa sam projekat.”

polaznik: Milica Trajkivić    mentor: Petar Marković (finansije)


“Jako sam zadovoljna komunikacijom koju imam sa mentorkom, iskrenim, ohrabrujućim i konstruktivnim savetima koje dobijam, kao i opuštenom atmosferom koja dodatno utiče na sveopšti pozitivan utisak. Mislim da je  on-line mentorstvo rezultovalo mojim definitivnim opredeljenjem za akademsku karijeru u odnosu na industriju i pravljenjem konkretnijih i ozbiljnijih planova za dalje.”

polaznik: Tanja Pajić    mentor: Ivana Dokić (neurobiologija)


Mentorstvo je bilo veoma sadržajno i kvalitetno. Doprinelo je nadgradnji znanja sa fakulteta u pogledu istraživačkog rada; razvijanju sistematskijeg pristupa pisanju istih, te dosta citanja literature iz oblasti penzijskog sistema radi što bolje obrade moje teme.”

polaznik: Denes Kiš    mentor: Darko Jus (ekonomija)


“Program mentorstva mi je ponudio nove ideje za izučavanje i proširivanje svog znanja. Saradnja sa mentorom je na visokom nivou. Laki su dogovori i dobro je razumevanje. Projekat na kom radimo je još uvek u toku i kad se završi, biće to jedan super rad, koji će mnogima iz naše struke pomoći za brže napredovanje”.

polaznik: Mia Milovanović mentor: Branko Aleksić (psihijatrija)


“Program je veoma dobar i znanja koja sam stekao prilikom saradnje sa mentorom su vrlo korisna. U pitanju je upoznavanje sa nekima od najsavaremenijih i najakuelnih metoda za optimizaciju, koje nisu bile pokrivene mojim studijama”.

polaznik:  Mladen Lazarević  mentor: Aleksandar Jevtić (računarstvoa)


 “Prvi put sam se upoznao sa imunogenetikom i metodama koje se koriste uz korišćenje savremene literature i na taj način pristupio imunologiji iz potpuno novog ugla. Korisne informacije i druge smernice koje sam dobio od mentora biće mi važne kasnije kao budućem studentu doktorskih studija. Opuštena atmosfera na sastanku omogućila je da dobijem sve odgovre na pitanja koja su me zanimala. Mentor mi je pružio podršku i davao savete kako bih dalje napredovao u svojoj naučnoj karijeri. Sa interesovanjem je pratio kako teče eksperimentalni deo mog master rada. Zadovoljan sam svojim mentorom i veoma zahvalan. Uz to, mentor je kontaktirao jednu osobu koja bi mogla da mi pomogne da pronađem laboratoriju za izradu doktorata u Beogradu”.

polaznik: Miloš Mandić  mentor: Dušan Bogunović (medicina)


“Naučila sam da koristim interaktivnu tablu, postala sam član udruženja koje organizuje online seminare, što mi pruža mogućnost za dalje usavršavanje, a postoji mogućnost da nastavim stručno usavršavanje u inostranstvu.  Posle završenog programa mentorstva imam u planu posetu i dalju saradnju, tj. pomoć mentora u daljem usavršavanju”.

polaznik: Sanja Davidović   mentor: Bojan Lazarević (andragogija i nauka)


 “Sve pohvale za projekat, sjajna je ideja. Na jednostavan način mladim ljudima se pruža prilika za sticanjem novih znanja, iskustava i ideja. Saradnja sa mentorom je bila odlično iskustvo, veoma lako smo uspostavili kontakt i korektno smo sarađivali”

polaznik: Marina Ćuk  mentor: Dejan Prelević (hemija)


“Veoma sam zadovoljna vašim programom, preporučiću vas kolegama. Hvala vam na saradnji i druženju. Najveća pažnja bila je usmerena na moj doktorat, koji je još uvek u radu, tako da ne mogu da opišem krajnji rezultat, ali sam zadovoljna dosadašnjim radom, gde mi je mentorkina pomoć bila važna. Takođe, moj rad sa studentima na Istoriji umetnosti na Filozofskom fakultetu u prošlom semestru je bio bolje organizovan zahvaljujući mentorkinim savetima”.

polaznik:  Ana Radovanac  mentor: Ana Ranitović (antropologija)


“Smatram da bi bilo lepo da projekat traje duže. :) Jos jednom, veliko hvala ljudima koji su osmislili i organizovali ovaj projekat i pružili nam mogućnost da učestvujemo u njemu i steknemo jedno divno iskustvo. Mislim da mi je ovaj projekat bio veoma koristan. Pomogao mi je u izboru teme za master rad. Kao proizvod toga napisan je seminarski rad, studijsko-istrazivački rad i nacrt za izradu master rada. Sve ovo će mi biti od velike koristi u narednom periodu prilikom pisanja master rada”.

polaznik: Jovana Miljaković  mentor: Sonja Janković  (psihologija)


“Napredak nakon ovog projekta kod mene se ogleda u tome što su moja dosadašnja istraživanja, zasnovana na teoriji, primenjena na rešavanje konkretnih problema u LTE tehnologiji. Dobijeni rezultati biće objavljeni u odgovarajućim naučnim časopisima i na konferencijama. Takođe, moguće je da će neki rezultat biti realizovan kao tehničko rešenje ili čak patent. Zahvaljujuci ovom programu, uspeo sam da, uz pomoc mentora, nađem konkretnu vezu između mojih dosadašnjih teorijskih istraživanja i praktične primene istih”.

polaznik: Lazar Velimirović mentor: Svetislav Marić (elektrotehnika)


“U on-line mentorstvu je odlično to što student mora sam da pokrene inicijativu oko teme, programa i načina komunikacije sa mentorom, što je meni, lično, veoma značilo, jer sam poboljšao svoje komunikacione veštine. Mentorstvo je svakako uticalo da brže i lakše realizujem projekte kojima se trenutno bavim na svojim doktorskim studijama. Za sada ćemo mentorka i ja ostati u kontaktu u vezi mojih post-doktorskih studija. Kroz te studije bi svakako došlo i do saradnje sa mentorkom”.

polaznik: Ivan Stosevski   mentor: Jasna Janković (hemija, fizika, matematika)


“Naučila sam mnogo novih stvari, kao i izradu projekta koji će mi poslužiti u daljem napredovanju i stručnom usavršavanju”.

polaznik: Marko Popović mentor: Jovan Antović (medicina)


 “Subjektivno mišljenje je to da sam veoma zadovoljna postojećim programom, jer smatram da kroz saradnju sa mentorom morate i sami razmišljati kako da iskoristite stečeno znanje, sugestije i predloge od mentora. Sada je vreme da se to i pokaže i da se time vodim kroz neko buduće vreme. Putem ovog programa sam stekla veoma pozitivno iskustvo u saradnji sa prof. Slobodanom Jarićem. Profesor je veoma posvećen projektu, savetovao me je u razvoju buduće karijere i zahvaljujući njegovom iskustvu i znanju sam korigovala mnoga svoja razmišljanja i pristupe određenoj materiji u sportskim naukama. Zaista, profesor je neko s kim bih uvek sarađivala i koga bih preporučila kao mentora nekim budućim učesnicima ovog projekta”.

polaznik: Kristina Pavić mentor: Slobodan Jarić (medicina)


“Program je odličan. Nemam predloga za unapređenje. Samo nastavite dalje da proširujete listu potencijalnih mentora. Mentor je bio više kao projatelj nego mentor, iako smo se upoznali preko programa. Divno. Hvala!”

polaznik: Velimir Tasić  mentor: Nikola Jurišić (poslovanje)

Copyright © 2012-2014 iAkademija